Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy > Den s odborníkem z praxe

Den s odborníkem z praxeFotogalerie
Na podzim se žáci 7. ročníku vydali do terénu na průzkum místní půdy. Součástí výuky byla teoretická část, při které byly vysvětleny pojmy (nerost, hornina, jejich složení a vlastnosti, základní dělení hornin, půdotvorný proces, definice a složky půdy, charakteristické vlastnosti půdy, půdotvorné procesy). Vše probíhalo s praktickou ukázkou základních nerostů a také půdy. Druhá praktická část pak obsahovala cvičení – kopání průzkumných pedologických sond v prostředí louky, intenzivně obdělávaného pole a lesa. Vzájemně jsme srovnali jednotlivá pozorování, vyvodili jsme odlišnosti. Praktická cvičení byla také propojena s problematikou současného využívání pole a lesa v důsledku lidské činnosti. Z této praktické činnosti jsme pak využili vzorků, které byly jasnou ukázkou rozdílnosti jednotlivých pozorovaných půd. Nezapomněli jsme ani na živou část půdy – edafon.