Fulltextové vyhledávání

Krátce o naší škole

Jsme malá vesnická škola v obci Měčín. Měčín je obec, která má necelých 600 obyvatel a nachází se na rozhraní okresů Klatovy a Plzeň – jih. Jsme úplná základní škola, kterou navštěvuje zhruba 120 až 130 žáků. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna a školní družina.

homeimg1.png       homeimg2.png

V areálu školy se nachází tělocvična a hřiště s umělým povrchem. Budova školy byla postavena v roce 1914. Školní jídelna a mateřská škola se nachází v samostatné budově v areálu školy, její stavba byla dokončena v roce 2007.

Výuka na základní škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu Škola, základ života. Snažíme se, aby žáci v průběhu docházky do naší školy získali základy a aby byli dobře připraveni pro další studium na středních školách a učilištích.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Aktuálně

17. 4. 2018

Vyhlášení zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Základní školy a mateřské školy Měčín – p.o. pro školní rok 2018/2019. Předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Zápis se bude konat: ve čtvrtek dne 10. května 2018 v době od 10:00 do 16:00 hodin ve třídě mateřské školy. K zápisu dítě doprovodí zákonný zástupce s průkazem o své totožnosti a rodným listem dítěte. Více informací