Fulltextové vyhledávání

Krátce o naší škole

Jsme malá vesnická škola v obci Měčín. Měčín je obec, která má necelých 600 obyvatel a nachází se na rozhraní okresů Klatovy a Plzeň – jih. Jsme úplná základní škola, kterou navštěvuje zhruba 120 až 130 žáků. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna a školní družina.

homeimg1.png       homeimg2.png

V areálu školy se nachází tělocvična a hřiště s umělým povrchem. Budova školy byla postavena v roce 1914. Školní jídelna a mateřská škola se nachází v samostatné budově v areálu školy, její stavba byla dokončena v roce 2007.

Výuka na základní škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu Škola, základ života. Snažíme se, aby žáci v průběhu docházky do naší školy získali základy a aby byli dobře připraveni pro další studium na středních školách a učilištích.

 

Aktuálně

30. 10. 2019

Nové učebny
Pozvánka; Program
Ve čtvrtek 30. ledna 2020 bude Den otevřených dveří v naší škole. Vzhledem k programu školy na tento den nebude možné vstupovat do školy v kteroukoliv dobu. Od 8:00 do 8:45 hodin a od 8:55 do 9:40 hodin můžete navštívit ukázkové hodiny na 1. stupni. Od 14:00 do 16:30 hodin si můžete prohlédnout nové učebny v naší škole. Od 14:00 do 15:30 hodin můžete zhlédnout i praktické ukázky práce žáků 2. stupně s novým zařízením (keramická dílna, technická dílna, přírodovědná učebna, multimediální učebna). 

 

Variabilní symboly
V letošním školním roce používáme nové variabilní symboly plateb:
203… – jen stravné
2066… – stravné + úplata MŠ
2041… – stravné + úplata ŠD

Letní tábory s výukou angličtiny
Leták

obr.JPG

sablonyII.JPG