Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Vyhlášení výsledků voleb do Školské rady

Dokument

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Oznámení

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení

Vyhlášení voleb do Školské rady

Dokument

Vyhlášení zápisu do mateřské školy

Dokument

Informace pro rodiče

Žádost o přijetí

Odkaz pro elektronické přihlašování k zápisu dětí do mateřské školy

Vyhlášení zápisu do 1. třídy

Dokument

Odkaz pro elektronické přihlašování k zápisu

Dokumenty

Schválený rozpočet na rok 2024

Schválený rozpočtový výhled 2023 - 2025

Koncepce rozvoje školy na období 2023 - 2025

Dokumenty

Informace o zpracování osobních údajů

Zápis ze zasedání Školské rady dne 31. srpna 2023

Plán práce na školní rok 2023/2024

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2022/2023

Inspekční zpráva z inspekce konané ve dnech 28. listopadu až 1. prosince 2017

Školní vzdělávací program

Příloha ke směrnici pro užívání tělocvičny při ZŠ a MŠ Měčín – p.o.

Od 10. 10. 2022 stanovuji poplatky pro užívání tělocvičny takto:

  • pro organizace na základě smlouvy o pronájmu, jinak 
  • 1 – 6 osob 150 Kč za hodinu
  • 7 – 12 osob 300 Kč za hodinu
  • nad 12 osob 450 Kč za hodinu

Od 10. 10. 2022 stanovuji poplatky pro užívání hřiště s umělým povrchem takto (poplatek se platí v případě, že si pronajímatel půjčuje sportovní vybavení (tyče na síť, síť, branky, …):

  • není omezeno počtem osob 50 Kč za hodinu

Platbu za pronájem tělocvičny nebo hřiště s umělým povrchem lze provést těmito způsoby:

  • bezhotovostně na účet školy (181412580/0300) – po nahlášení fakturačních údajů fakturu vydá správce tělocvičny
  • v hotovosti do pokladny školy u pokladní školy

Ředitelka školy si vyhrazuje právo určit způsob platby u pronajímatelů, kteří nejsou pravidelnými pronajímateli sportovního zařízení.

V případě, že se pronajímatel, který má předem objednaný termín, nebude moci dostavit, musí termín zrušit minimálně 24 hodin před začátkem objednané doby. Pokud tak učiní v kratší době než 24 hodin, bude mu účtován poplatek ve výši 50% sjednané nájemné částky. Pokud termín nezruší vůbec a tělocvičnu nevyužije, musí uhradit poplatek za pronájem v plné výši.