Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Dokument

Druhé kolo zápisu pro školní rok 2022/2023 – pro děti a žáky z Ukrajiny

Dokument

Oznámení o přijetí

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání
Dokument

Dokumenty

Schválený rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočtový výhled 2021 - 2023

Dokumenty

Informace o zpracování osobních údajů

Zápis ze zasedání Školské rady dne 17. února 2022

Plán práce na školní rok 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2020/2021

Inspekční zpráva z inspekce konané ve dnech 28. listopadu až 1. prosince 2017

Školní vzdělávací program

 

Příloha ke směrnici pro užívání tělocvičny při ZŠ a MŠ Měčín – p.o.

Od 1. 5. 2012 stanovuji poplatky pro užívání tělocvičny takto:

u společenských a sportovních organizací na základě smlouvy o pronájmu:

  • 1 – 6 osob 120 Kč za hodinu

  • 7 – 12 osob 240 Kč za hodinu

  • nad 12 osob 360 Kč za hodinu

Od 1. 5. 2012 stanovuji poplatky pro užívání hřiště s umělým povrchem takto (poplatek se platí v případě, že si pronajímatel půjčuje sportovní vybavení (tyče na síť, síť, branky, …):

  • není omezeno počtem osob 50 Kč za hodinu

Platbu za pronájem tělocvičny nebo hřiště s umělým povrchem lze provést těmito způsoby:

  1. bezhotovostně na účet školy – po nahlášení fakturačních údajů fakturu vydá správce tělocvičny
  2. v hotovosti do pokladny školy u pokladní školy p. Skuhravé nebo u ředitelky školy
  3. v hotovosti u p. Hromadové na MěÚ Měčín.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo určit způsob platby u pronajímatelů, kteří nejsou pravidelnými pronajímateli sportovního zařízení.

V případě, že se pronajímatel, který má předem objednaný termín, nebude moci dostavit, musí termín zrušit minimálně 24 hodin před začátkem objednané doby. Pokud tak učiní v kratší době než 24 hodin, bude mu účtován poplatek ve výši 50 % sjednané nájemné částky. Pokud termín nezruší vůbec a tělocvičnu nevyužije, musí uhradit poplatek za pronájem v plné výši.