Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty

Dokumenty 

Mapa kontaktů pro rodiče

Dokument

Informace pro rodiče v ukrajinštině

Графіка для батьків

Informace pro rodiče

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Žádost o uvolnění žáka v průběhu dne

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny v průběhu dne

Žádost o pravidelné uvolňování z vyučování

Žádost o uvolnění

Žádost o uvolnění z předmětu

Žádost o přijetí, přestup z jiné školy

Odhlášení žáka ze základní školy

Žádost o ukončení vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o opakování ročníku

Údaje do matriky, informace o žákovi

Přihláška k docházce do školní družiny

Přihláška ke stravování

Přihláška do kroužku zájmového vzdělávání

Žádost o podávání léků

Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Žádost o ukončení docházky do mateřské školy

Žádost o ukončení docházky do školní družiny

Žádost o individuální vzdělávání žáka

Plná moc k zastupování zákonného zástupce

 

Dokumenty

Informace o škole

Informace o provozu podatelny

Koncepce rozvoje školy na období 2023 - 2025

Plán práce na školní rok 2023/2024

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program mateřské školy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Řády

Školní řád základní školy

Provozní řád základní školy

Školní řád mateřské školy

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád pro areál školního hřiště

 

Směrnice

Směrnice k zajištění bezpečnosti a zdraví žáků

Směrnice o podávání informací

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice o vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení

Směrnice o provozních podmínkách a finančním zabezpečení zájmových kroužků

Směrnice o školním stravování

Směrnice o stravování cizích strávníků

Směrnice o úplatě za školní družinu

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Směrnice pro užívání tělocvičny; Příloha

Směrnice o užívání sportovního zařízení

 

Klasifikační řád

Pravidla hodnocení a zásady klasifikace žáka základní školy

Zásady klasifikace

Podklady klasifikace

Hodnocení chování

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Výchovná opatření

Komisionální a opravné zkoušky

 

Výroční zprávy 

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2021/2022

 Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2006/2007

 

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva z inspekce konané ve dnech 28. listopadu až 1. prosince 2017

Inspekční zpráva z inspekce konané ve dnech 4., 10. a 12. dubna 2012

Inspekční zpráva z inspekce konané ve dnech 3. - 4. října 2007

 

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy (2010)

Vlastní hodnocení školy (2007)