Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovný poradce

Výchovné poradenství na ZŠ a MŠ Měčín 

Nevzali mě na střední školu

Leták

Vzdělávání v datech

Odkaz

Přijímací řízení na střední školy

Přihlášky na střední školy

Stránka MŠMT 

Ukázka úvodní stránky

Počítačová aplikace Trénuj a uč se

Odkaz

Nový web

Ministerstvo školství spustilo nový informační web s informacemi o přijímacím řízení na střední školy - Přihlášky na střední školy 2024

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky na střední školu

Odkaz

Posviť si na budoucnost

Odkaz
Posviť si na budoucnost je unikátní celoroční festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji. Na webu se celoročně prezentují střední školy Plzeňského kraje – většina z nich se představí osobně na podzimní akci v areálu plzeňského DEPO2015.

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Cermat
Ilustrační testy k procvičování a testy z minulých let
Pod odkazem naleznete informace o přijímacím řízení na střední školy, včetně ilustračních testů k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka. Společnost Cermat pořádá jednotné přijímací zkoušky na střední školy.   

Další informace a citace zákonných ustanovení o přijímacích zkouškách

Ustanovení o přijímacím řízení

Testování profi-orientace

Pedagogicko-psychologická poradna v Klatovech nabízí možnost testování profi-orientace žáků základních škol. Dříve bylo prováděno testování žáků plošně přímo na škole, vzhledem k nedostatku financí provádí poradna testy pouze v prostorách poradny (Voříškova 823, Klatovy), a to na základě objednávky rodičů (zákonných zástupců) žáka. Pokud máte zájem o testování, je nutno se objednat v poradně telefonicky na telefonním čísle 376 310 809, kde vám sdělí pracovnice termín testování. Samotné testování trvá jedno dopoledne a probíhá v několika termínech před letními prázdninami, další termíny jsou pak na podzim. Vyhodnocení proběhne zhruba 2 – 3 měsíce po absolvování testů při osobní schůzce rodičů, dítěte a odborné pracovnice poradny.

Testování provádí poradna zdarma. Po skončení testování si rodiče žáka v poradně vyzvednou.

Před testováním musí rodiče podepsat souhlas s testováním.

Bližší informace poskytne poradna na výše uvedeném telefonním čísle. 

Co jsou to testy profi-orientace?

Testy profi-orientace jsou zaměřené na testování osobnosti žáka, jeho schopností a dovedností. Jedná se o testy, které testují všechny stránky osobnosti žáka. Výsledkem těchto testů je podrobný rozbor osobnosti žáka, jeho intelektu a profesní orientace.

Vyhodnocení testů obsahuje celkem tři oblasti:

  1. zájmy a hodnotové orientace žáka (test mapuje aktuální zájmy žáka ve vztahu k budoucímu povolání, utřiďuje informace pro určení hlavního oboru – technický nebo umělecký typ a naznačuje specifikaci budoucího pracovní zařazení žáka – zájem o práci v týmu nebo spíše samostatnou práci, schopnosti vedení týmu apod.)
  2. profil intelektových schopností žáka (pomáhají odhadnout náročnost budoucí školy, určuje slabé a silné stránky intelektu - jazykový cit, logické uvažování, paměť, osobní tempo,…)
  3. osobnostní profil (práce s aktuálním osobnostním profilem vzhledem k zamýšlené škole)

Dny otevřených dveří

Pod následujícím odkazem naleznete přehled Dnů otevřených dveří některých středních škol Plzeňského kraje, informace o Dnech otevřených dveří je také možno najít na internetových stránkách jednotlivých škol.

Dny otevřených dveří středních škol v Plzeňském kraji

 

Další odkazy:

Informace o středních školách:

Studuj v Plzeňském kraji

Střední školy

Atlas školství

Infoabsolvent.cz

SeznamŠkol.eu

 

Přijímací řízení na střední školy:

Cermat

Stránka Plzeňského kraje - informace o přijímacím řízení na SŠ

Stránka MŠMT - informace o přijímacím řízení na SŠ

To dáš

 

Instituce:

Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy

Středisko výchovné péče Plzeň

Středisko výchovné péče Domažlice

Odbor sociální péče MěÚ Klatovy

Úřad práce v Klatovech

Policie Klatovy

 

Linka bezpečí:

Hledáš pomoc?!

Linka bezpečí 116 111.

webová stránka Linky bezpečí

 

Informace:

Syndrom ADHD

Jak správně psát

 

Dokumenty:

Bezpečný internet - děti

Bezpečný internet - rodiče

 

P-centrum Plzeň

Leták

Pod odkazem naleznete leták P-centra v Plzni, které se zabývá preventivní a léčebnou ambulancí pro děti a mládež do 21 let, nabízí podporu a pomoc při ohrožení rizikovým chováním včetně návykových látek, obtížích v rodinných a vrstevnických vztazích, zvládání školní zátěže apod.