Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Úkoly > 5. ročník

5. ročník

Čj středa 11. 3. – pracovní sešit 2 str.10/3, str.12/8 s dopomocí rodiče
čtvrtek 12. 3. – pracovní sešit 2 str.14/4, 5 (doplňujete předložku S/Z); zopakuj si dle sešitu ČJ pravidla používání předložek s 2., 4. a 7. pádem
pátek 13. 3. – pracovní sešit 2 str. 14/6 + všechny úkoly, které ke cvičení patří; str. 15/7 – opakuj vzory podstatných jmen
V průběhu víkendu vypracuj do sešitu slohu vypravování (vymysli zajímavou zápletku), co se ti stalo (mohlo stát) v pátek 13.
M

Středa 11. 3. 2020
Vypracovat zadaný úkol – rýsování
Desetinná čísla pročíst str. 26 vysvětlení v šedivém rámečku
Str 27/1, 2, 3, str 28/1, 2

Čtvrtek 12. 3. 2020
Pročíst vysvětlení porovnávání desetinných čísel – šedivý rámeček
PS str. 28/ 3, 4
PS str 29/ 1, 2

Pátek 13. 3. 2020
Procvičování desetinných čísel na PC www.onlinecviceni.cz – zápis, porovnávání

Aj

Středa – unit 14, str. 38 a 39 učebnice
zapsat slovíčka do slovníčku,
projít si gramatiku v zeleném rámečku,
cv. 1,2 napsat do školního sešitu (pozor na použití správného tvaru „WAS, WERE“)
cv. 5 napsat do školního sešitu (psát o sobě, tj. použít „I was….“)

Pátek – učebnice str. 39 – zelený rámeček s gramatikou, projít tvary (už jsme je spolu dělali!, pozor na tvoření otázky – na prvním místě je sloveso (was, were), pak následuje zájmeno (já, ty, …) a krátké odpovědi
pracovní sešit str. 38 a 39

Vl

od 10. do 13. 3. - na papír vypracovat odpovědi k otázkám:
1) Jaká znáš období pravěku?
2) V jakém století vznikla Sámova říše?
3) V jakém století vznikla Velkomoravská říše?
4) Napiš dva nejvýznamnější Přemyslovce na českém trůně.
5) Jaká významná událost se váže k r. 1212?
6) Jaká významná událost  se váže k r. 1306?
7) Napiš jméno nejvýznamnějšího Lucemburka na českém trůně.
8) Jaká významná událost se váže k r. 1346?
9) Jaká významná událost se váže k r. 1348?
10) Napiš jméno habsburského panovníka  na českém trůně, který jako jediný Habsburk přenesl své sídlo z Vídně do Prahy.
11) Ve kterém století tento habsburský  panovník žil?
12) Jaká významná událost se váže k r. 1620?

hodina dne 17.3.:
Přečíst si   učebnici VL - str. 14 - 15.
Do sešitu vypracovat odpovědi na tyto otázky :
1) Koho nazýváme  " učitelem národů " ?
2) Ve kterém století tato významná osobnost žila ?
3) Jakým způsobem se měly  děti učit ?

hodina dne 20.3.:
Přečíst si  učebnici VL - str. 17. - 18.
Do sešitů přepsat tyto zápisky:
Marie Terezie - 18. století
její reformy: budování stálého vojska, daně musela začít platit i šlechta, snížení roboty na 3 dny v týdnu
Josef II 
jeho reformy: vyhlášení tzv. náboženské svobody, zrušení nevolnictví (lidé se již  mohli stěhovat nebo vdávat povolení šlechty), nadále přetrvává robota  (povinnost pracovat na panském)